home contact Kennismaking Aanmelding nuttige info
TABORSCHOOL LOTENHULLE Hullaertstraat 2   9880  Lotenhulle   051 68 94 87    schoollotenhulle@taborscholen.be
Kennismaking
Om de lessen natuur- en milieuonderwijs te verlevendigen en zo de eindtermen te bereiken, worden deze lessen meer en meer buiten de klasmuren verplaatst. De leerkracht trekt er met de leerlingen op uit naar het bos, het containerpark, een natuurcentrum, de tuin, …. Het is echter niet steeds evident om er met een grote groep kinderen op uit te trekken en iedereen actief te laten zijn. Natuurouders kunnen deze lessen mee ondersteunen door mee op st ap te gaan en een klein groepje te begeleiden.

natuurouders

Interesse om de groep natuurouder te vervoegen? Iedereen is welkom. Je hoeft zelf geen natuurexpert te zijn, een dosis enthousiasme is voldoende. Als natuurouder help je en begeleid je op vraag van de leerkracht een groepje leerlingen. Dit kan zowel binnen als buiten de schoolmuren. De meeste lessen zullen doorgaan in de onmiddellijke omgeving maar ook daguitstappen zijn mogelijk. Deze lessen worden na overleg voorbereid door de leerkracht. Je ontvangt de opdrachten of proefjes bij voorbaat en kan met een groepje kinderen aan de slag. Indien er meerdere nieuwe geïnteresseerden zijn, wil de school graag enkele vormingsmomenten aanbieden als er genoeg kandidaat-deelnemers zijn. Deze cursus bestaat uit 6 halve lesdagen en een proefles. De cursus wordt afgerond met een officieel moment waarop je een natuurouderdiploma ontvangt.
fotoalbum kalender projecten opendeurmoment nieuwsbrief