home contact Kennismaking Aanmelding nuttige info

Bouwproject

BE97 737 414113049
Elke steun blijft welkom.
SAMEN BOUWEN WE AAN DE TOEKOMST
SAMEN BOUWEN WE AAN DE TOEKOMST
BE97 737 414113049
Elke steun blijft welkom.
Meer weten over de huidige en toekomstige bouwwerken op onze school? Onderstaand lees je er meer over.    Daarbij ook een korte historiek van de bouwwerken van de voorbije jaren. Na de herfstvakantie van 2016 starten we met de aanleg van de toegangsweg naar de grote speelplaats. De ingang van de school krijgt een nieuwe poort. Verder wordt ook een afdak voor de kleuters gebouwd. Een gedeelte van de kleuterspeelplaats wordt hiervoor vernieuwd. Verder wensen de kinderen van de lagere school terug een speelwinkel om actief spelmateriaal  te kunnen ontlenen.  Deze creatieve fase realiseren we samen met de ouderraad en alle  ouders die graag een helpende hand toesteken. De kinderen van de lagere school dromen verder nog van een klim- en klautertoestel om zich te kunnen uitleven in de pauzes. We proberen het ganse project verder te voltooien door allerlei acties zoals onze  pannenkoekenverkoop en ook de ouderraad zal helpen sponsoren. Er zijn immers  nog veel financiële middelen nodig om dit alles te realiseren.  Elkeen die ons project genegen is, kan een financieel steuntje geven op het  rekening-nummer van de school BE97 737 414113049. Ondertussen is het leerlingenaantal op  onze school aan het stijgen. Vooral in de kleuterschool is er daarom nood aan  verdere uitbreiding.  Wellicht zal een bijkomend schoolgebouw  nodig zijn om alle kleuters te kunnen  huisvesten.  We blijven dus letterlijk en figuurlijk gedreven verder bouwen aan de  toekomst voor alle kinderen uit de omstreken van Lotenhulle en Poeke Hieronder vind je de historiek van de bouwprojecten van de voorbije jaren.  We willen onze kinderen immers geven waar ze recht op hebben nl. kwaliteitsvol  onderwijs in degelijke gebouwen die voldoen aan de noden van deze tijd.  In een eerste fase werd tussen 2007 en 2008 het sanitair voor de leerlingen van de  lagere school volledig vernieuwd.  Eind 2009 startte de bouw van de nieuwe school. Deze telt 6 kleuterklassen en een  slaapklasje op de benedenverdieping evenals een polyvalente zaal voor de kleuters.  Op de bovenverdieping zijn 8 klassen voor de lagere school en een zorgklas. De  leerlingen van het 1ste t/m het 4de leerjaar zijn er gehuisvest.  Nadat de nieuwe school in gebruik werd genomen, startte eind 2011 de verbouwing  van de oude schoolgebouwen. De benedenverdieping werd geheel verbouwd en  herbestemd als directiebureau, secretariaat, leraarskamer, EHBO-lokaal en  kleedruimte bij de turnzaal. Op de bovenverdieping werden de 4 klassen  gerenoveerd en modern ingericht voor de leerlingen van het 5de en 6de leerjaar. Alle  klassen van de lagere school beschikken over een smartboard. De L-vormige  structuur van het gebouw werd aangevuld met een mooie turnzaal en een refter met  keuken. In de herfstvakantie van 2012 konden we ook deze nieuwe gebouwen in  gebruik nemen. De gebouwen palend aan het klooster werden zo definitief verlaten. Eind 2012 diende de school een aanvraag in tot inrichting van de turnzaal. Deze fase  werd afgerond in de grote vakantie van 2013 zodat we nu beschikken over een  mooie en modern ingerichte turnzaal die de leerlingen letterlijk doet zweven en  bewegen. Begin 2015 werd de nieuwe speelplaats aangelegd en werd een afdak voor de leerlingen van de lagere school gebouwd. Aangezien een groot niveauverschil diende opgevangen te worden, werd er gewerkt met zittrappen en een verhoogd podium. Actieve zones en een rustige zone met groen wisselen elkaar af. Ook het speelbos naast de speelplaats is een grote meerwaarde voor de kinderen. Ze vertoeven er graag.
fotoalbum kalender opendeurmoment nieuwsbrief projecten
Momenteel zijn we bezig met een kleuterafdak en buitenaanleg. 

TABORSCHOOL LOTENHULLE

HULLAERTSTRAAT 2

9880 LOTENHULLE  051/68 94 87

schoollotenhulle@taborscholen.be